Inloggen extranet

Wie is wie

Fieke Jansen
Naam:
Fieke Jansen
Functie:
Trainer, trainingsactrice
Informatie
Fieke werkt sinds 2006 in de (geestelijke) gezondheidszorg, heeft brede ervaring met verschillende ziektebeelden, en heeft zelf veel ervaring met agressief gedrag. Dit in het kader van de begeleiding van cliënten met een ernstige tot licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag. Binnen de verslavingszorg, maar ook binnen verschillende TBS klinieken, een justitiële jeugdinrichting en reguliere GGZ instanties.

Passie en drive
Haar passie is werken met mensen, om hen zo te ondersteunen in hun eigen proces tot ontwikkeling. Haar ervaring is dat echte ontwikkeling bij cliënten pas plaats vindt als er een interne motivatie is. Binnen trainingen zal ze zich 100% inzetten om haar steentje bij te kunnen dragen aan het proces waarin een deelnemer zit. Hiervoor wil ze haar ervaring binnen het werkveld, haar brede ervaring met ziektebeelden, evenals haar eigen observaties en emoties, inzetten. Maar Fieke vindt het belangrijkste dat ze open staat voor aansturing vanuit de deelnemer. De training op deze wijze voor deelnemer een eigen proces worden. De deelnemer kan zichzelf dan als professional verder ontwikkelen.

Expertise
Psychopathie, schizofrenie, psychoses, hechtingsproblematiek, narcisme, autisme, niet aangeboren hersenletsel, add/adhd, verslaving, borderline, antisociale persoonlijkheidsstoornis, autisme, ernstig verstandelijke beperking, matig verstandelijke beperking, licht verstandelijke beperking.

Ontdek alle teamleden

Coach, trainer, trainingsacteur
Overvalspecialist, senior trainer, trainingsacteur
Supervisor, Coach, Trainer
Stagebegeleider, trainer
Trainer, trainingsacteur
Adviseur overheid, persoonsbeveiliging, senior trainer, specialist heimelijk werken
Trainer, trainingsacteur
Adviseur, gedragswetenschapper, partner, senior trainer
Adviseur, coach, partner, senior trainer
Partner, senior trainer
Adviseur, adviseur overheid, jongerencoach, samenwerkingspartner, veiligheidscoördinator
Agressieregulatietrainer, operationeel manager i.o., senior trainer, senior trainingsacteur, trainingsacteur
Trainer, trainingsacteur
Coach, opleider, partner, senior trainer
Trainer, trainingsactrice
Trainer kindermishandeling / huiselijk geweld
Senior trainingsacteur
Senior trainer, ART-trainer, Coach, Opleider, Teamcoach, Intervisor
Coach, trainer, trainingsacteur
Senior trainer, trainingsacteur, veiligheidscoördinator
Social Media Coach, trainer, trainingsacteur
Coach, samenwerkingspartner, senior trainer
Trainingsacteur, (mental) coach
Coach, trainer, trainingsacteur
Facilitator, Trainer, Spreker, Coach, Systemisch Begeleider
Adviseur overheid, senior trainer
Trainer, trainingsacteur
Adviseur, adviseur overheid, agressiecoach, agressieregulatietrainer, coach, directeur, opleider, senior trainer
Adviseur overheid, opleider, partner, senior trainer, specialist Opvang en Nazorg, TriM
Adviseur, coach, consultant, senior trainer
Coördinator acteurs, operationeel manager i.o., senior trainer, trainingsacteur
Trainer, trainingsacteur
Trainer, trainingsacteur
Trainer, trainingsacteur
Coach, trainer, trainingsacteur
Jongerencoach, trainer, trainingsacteur
Bureau- & relatiemanager
× Stel hier jouw vraag aan React