Inloggen extranet

Wie is wie

Fieke Jansen
Naam:
Fieke Jansen
Functie:
Trainer, Trainingsactrice
Informatie
Fieke werkt sinds 2006 in de (geestelijke) gezondheidszorg, heeft brede ervaring met verschillende ziektebeelden, en heeft zelf veel ervaring met agressief gedrag. Dit in het kader van de begeleiding van cliënten met een ernstige tot licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag. Binnen de verslavingszorg, maar ook binnen verschillende TBS klinieken, een justitiële jeugdinrichting en reguliere GGZ instanties.

Passie en drive
Haar passie is werken met mensen, om hen zo te ondersteunen in hun eigen proces tot ontwikkeling. Haar ervaring is dat echte ontwikkeling bij cliënten pas plaats vindt als er een interne motivatie is. Binnen trainingen zal ze zich 100% inzetten om haar steentje bij te kunnen dragen aan het proces waarin een deelnemer zit. Hiervoor wil ze haar ervaring binnen het werkveld, haar brede ervaring met ziektebeelden, evenals haar eigen observaties en emoties, inzetten. Maar Fieke vindt het belangrijkste dat ze open staat voor aansturing vanuit de deelnemer. De training op deze wijze voor deelnemer een eigen proces worden. De deelnemer kan zichzelf dan als professional verder ontwikkelen.

Expertise
Psychopathie, schizofrenie, psychoses, hechtingsproblematiek, narcisme, autisme, niet aangeboren hersenletsel, add/adhd, verslaving, borderline, antisociale persoonlijkheidsstoornis, autisme, ernstig verstandelijke beperking, matig verstandelijke beperking, licht verstandelijke beperking.

Ontdek alle teamleden

× Stel hier jouw vraag aan React