Inloggen extranet

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling is veelal problematiek met een langdurig karakter. Geweld, verwaarlozing, misbruik en emotionele onveiligheid kunnen jaren aanhouden. Veel slachtoffers worden opnieuw slachtoffer van dezelfde of andere vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen van generatie op generatie worden overgedragen. Eerder geweld is de belangrijkste voorspeller voor toekomstig geweld! Een gebeurtenis van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is vrijwel nooit een incident dat op zichzelf staat.

Trainers en coaches van React Advies & Training werken conform ‘Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ dat is opgesteld in opdracht van de ministeries van VWS en VenJ in het kader van het programma ‘Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis’.

Hierbij houden trainers en coaches van REACT Advies & Trainingzo goed als mogelijk rekening met vijf afwegingen in het afwegingskader en gaan/moeten we acute en/of structurele onveiligheid melden. Tevens zijn zij op de hoogte waar goede hulp aan dient te voldoen.

 

Datum: publicatie 8 februari 2019 (Mark van Dieren – REACT Advies & Training)

× Stel hier jouw vraag aan React