Inloggen extranet

Integrale aanpak

Integrale veiligheid

Veiligheid is de laatste jaren steeds meer een hot item geworden waar veel instanties zich mee bezig houden. Doordat zoveel verschillende instanties zich met het onderwerp bezig houden is een eenduidige aanpak een vereiste om tot gewenste resultaten te komen. De beste manier is middels het voeren van een integraal veiligheidsbeleid (IVB). Om een integraal veiligheidsbeleid en agressiemanagement optimaal te laten renderen is vaak de samenwerking tussen publieke en private organisaties ontzettend belangrijk, er moeten duidelijke kaders worden afgesproken waar de organisaties zich aan houden. Een veiligheidsbeleid staat of valt immers met een goede samenwerking tussen de organisaties.

 

ALLESOMVATTENDE AANPAK VEILIGHEIDS- EN AGRESSIEBELEID

Integraal staat ook voor het tegelijkertijd, allesomvattend en realistisch adviseren, trainen en coachen op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld: onder druk (stress) verbale skills combineren met fysieke handelingsvaardigheden met een doel aanpak analyse. Wetgeving wordt dan bijvoorbeeld ook geïntegreerd in de aanpak.

 

AANPAK AGRESSIE

React Advies & Training is uw partner op het gebied van het opzetten en implementeren van integraal veiligheids- en agressiebeleid, en laat de verschillende beleidsdomeinen (openbare orde, handhaving en toezicht, gezondheidszorg, welzijn, jeugd en gezin en onderwijs ) efficiënt en effectief met elkaar samenwerken.

React Advies & Training is gespecialiseerd in sociale veiligheid, met name in het advies, training en coaching rondom agressiebeleid. Maar ook m.b.t. vraagstukken die te maken hebben met criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens. Om iedereen op dezelfde lijn te krijgen en te laten blijven met het gewenste resultaat, is het erg belangrijk om zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden.

 

ADVIEZEN, TRAININGEN OPLEIDINGEN EN WORKSHOPS IN AGRESSIEBELEID

De adviezen, trainingen en workshops van React Advies & Training worden gegeven door adviseurs en trainers die zijn gespecialiseerd in het signaleren en effectief aanpakken van diverse problemen bij verenigingen, op festivals (evenementen), in organisaties, wijken en/of gemeenten. Het vergroten van sociale veiligheid en reduceren van ongewenst gedrag is een specialisme.

Thema’s bij veiligheids- en agressiebeleid:

-Jeugdcriminaliteit
-Criminaliteit onder allochtone jongeren
-Overvalpreventie
-Winkelcriminaliteit
-Alcohol- en drugsgerelateerde overlast
-Emotie- en stressmanagement
-Geweld tegen werknemers met een publieke taak
-Radicalisering, racisme en discriminatie
-Diversiteit & inclusie
-Matriarchale samenleving
-Agressiebeleid
-Crisismanagement
-Schoolveiligheid
-Taken en rollen bij agressiebeleid

Door de jarenlange ervaring van onze trainers, coaches en adviseurs met bovenstaande onderwerpen is React Advies & Training in staat uw organisatie tijdens de uitvoering van het integraal veiligheids- en agressiebeleid optimaal bij te staan en waar nodig bij te sturen.

× Stel hier jouw vraag aan React