Inloggen extranet

Pats! Een klap recht in je gezicht!

Klappen vangen of doen we veel meer dan dat.
Is een fysieke trigger of ‘slaan’ wel of niet gewenst in agressiecoaching?

PETS! Klinkt het. Tot drie keer toe. Mark slaat ‘cliënt Mike’ met de vlakke hand vol in zijn gezicht. 

De rol van Mike wordt gespeeld door Ruben die niet alleen agressietrainer én trainingsacteur bij React is, maar ook drievoudig wereldkampioen Ju Jitsu en dus wel wat gewend is.

De rest van Nederland is dat kennelijk niet, want de telefoon stond roodgloeiend van de reacties en appjes. “Laat jij je nou zomaar slaan?”

Reacties op de uitzending van 22 februari 2022

“Dus je gaat agressie met klappen geven veranderen?” reageert iemand op Instagram. Gelukkig staat bij deze laatste erbij: “Klinkt niet echt logisch.” 

Daar zit hem nu net het punt. Is dit wel logisch? Zoals het nu op TV getoond is absoluut niet.

Waar gaat deze klap in het gezicht nu over?

Naar aanleiding van diverse recente agressie-incidenten en de verhoogde agressie tegen het NS-personeel vraagt Editie NL of wij iets willen vertellen over: 

‘Of heel Nederland naar een agressiecoach zou moeten?’

Wij vertellen graag ons verhaal.

De dag begint rustig, de lampen worden geïnstalleerd en de camera klaargezet. Ruben kleedt zich even om en stapt zo in de rol van cliënt Mike. Mark legt vol passie uit hoe zijn coachtraject is opgebouwd. Met elkaar bespreken we hoe wij een simulatie van vijf coachingssessies in zeer korte scenes neer kunnen zetten. Zo’n traject wordt namelijk niet zomaar gestart. Soms komen cliënten zelf omdat zij graag hun gedrag willen leren aanpassen en merken dat ze anders in de problemen komen. Anderen worden gestuurd vanuit hun omgeving of op basis van een advies vanuit politie of justitie.

Tijdens elke sessie wordt een bepaald thema behandeld, waarbij telkens een stap wordt gezet naar het uiteindelijke doel. Namelijk impulscontrole en het leren beheersen van het agressieve gedrag van de cliënt. Belangrijk is dat aan elke sessie een wetenschappelijke basis ten grondslag ligt. Met fris enthousiasme legt coach Mark aan de hand van aantal sheets die hij op een TV-scherm vertoont uit hoe wij werken met breindidactiek en de SIM-driehoek. Vanuit breindidactiek is bekend hoe mensen vanuit emotie kunnen reageren, maar ook een primaire instinctieve reactie komt voor. Met de SIM-driehoek kijken we naar Sociale vaardigheden, Impuls controle en Moreel redeneren. Samen vormen deze twee elementen de rode draad in onze coachingssessies voor onze cliënten met een verstoorde agressieregulatie.

Van elke sessie hebben we voor het TV-programma een korte scene van ongeveer twintig seconden gesimuleerd.

Sessie 1: Provocatieve coaching
In deze eerste scene laat Mark een vorm van provocatieve coaching zien. Door middel van een paar simpele vragen krijgt hij, ondanks dat cliënt Mike daar met tegenzin zit, toch los wat er bij de cliënt speelt en wat het nut voor hem is.

Sessie 2: Vroege voortekenen (vroegsignalering)
Mark laat Mike omschrijven hoe én wat hij ziet, hoort en voelt wanneer hij agressief begint te worden. Het is een belangrijke stap voor Mike om goed te herkennen wat deze signalen zijn.

Sessie 3: Helpende Tools
Door middel van G-denken (gedachtensturing), controle over zijn ademhaling, een ontspanningstechniek en ‘eervol leren weg te lopen’ (time out) kan Mike leren zijn agressie in toom te houden. Hierdoor vermijdt hij de hem bekend Fight reactie. In deze scene bespreekt Mark met Mike het weglopen van een situatie. Dit is door zijn eergevoel nog niet zo makkelijk voor Mike.

Sessie 4: Geschiedenis – Verleden – Oorzaak
Vaak zit er bij veel mensen nog diep van binnen iets dat de agressie voedt. In het geval van Mike is dat zijn vader die vroeger last had van losse handjes en zijn emoties niet goed kon verwoorden. Het motto “Wie niet wil horen, moet maar voelen” was er van jongs af aan in geslopen. Door deze opvoeding weet Mike eigenlijk niet beter.

Sessie 5: Stressoefening
Als laatste scene wordt een stressvolle oefening ingezet waarbij de client zijn emoties en fysieke reacties zal moeten controleren om vervolgens eervol weg te kunnen gaan uit de situatie.

Editie NL toont niet de opbouw van een agressiecoaching

Bij deze laatste sessie is het vooral van belang dat de oefening van te voren goed met de client wordt doorgesproken. Mike weet dat hij na de klap moet focussen op zijn ademhaling, een helpende gedachte, spierontspanning en ‘eervol uit de situatie weg lopen’ (time-out). Hij is hier immers in een echt coachingstraject vijf tot acht intensieve sessies mee bezig geweest. Als het goed is kun je Mark (de agressiecoach) dit ook horen zeggen. De vraag is alleen hoeveel mensen dit is opgevallen. Op TV wordt deze zeer belangrijke borging namelijk overschaduwd door de klap die daarna door de montage nog twee keer met geluidsversterking herhaald is. Ook de introductie van de oefening is weggelaten. Mike gaat namelijk in zijn gedachte terug naar een moment dat bij hem agressie opwekt. Mark begeleidt hem hierin tijdens het hele coachingstraject. De uiteindelijke klap komt dus niet, zoals nu wel lijkt, uit het niets.

Agressiecoaching bij EditieNL
Een gevorderde oefening bij Agressiecoaching

Agressiecoaching op maat

Binnen onze agressiecoaching is elke stap verantwoord, doordacht en van cruciaal belang. Ze kunnen niet los van elkaar gezien worden. In de uitzending is gekozen om alleen een extreme en gevorderde oefening, die voor de buitenwereld waarschijnlijk heel heftig overkomt, uit te lichten en bewust twee keer te herhalen. Zo zijn er dus meerdere coachingssessies in scene gezet en er wordt zonder uitleg uit één scene één actie gehaald die drie keer uitvergroot met extra geluid in beeld komt. Wij noemen dit framing.

Mark van Dieren over Agressiecoaching bij EditieNL

Oorzaak meer agressie in de samenleving

Corona als oorzaak van meer agressie in het dagelijks leven lijkt reëel. Dit klopt naar onze mening deels. Vooral tijdens de lockdowns konden mensen minder ontladen (denk aan feestjes, de sportschool of voetbal). Corona heeft bij veel mensen het stressniveau omhoog gebracht, maar is niet direct de oorzaak van meer agressie. React Advies & Training ziet ook dat het nu drukker is dan voor corona. Echter volgens ons was het probleem van agressie er altijd al en is dit door meerdere oorzaken de laatste jaren gegroeid.

Wilt u zien wat er van onze voorbereiding in de uitzending is overgebleven? Kijk dan hier (het item over agressiecoaching begint op 07:55 min).

Lees ook de link naar het artikel Agressietraining ‘Korte lontjes door corona: ‘Je moet werken aan de oorzaak’ zoals Editie NL het op hun website vermeld heeft.

× Stel hier jouw vraag aan React