Inloggen extranet

Congres ‘Gezag in het geding’

Op dinsdag 4 juni 2013 organiseerde Medilex op veler verzoek weer het congres ‘Gezag in het geding’ naar aanleiding van het rapport van CNV Onderwijs.
Onder leiding van Christien Brinkgreve, hoogleraar Sociale Wetenschappen en auteur van het boek ‘Het verlangen naar gezag’ kregen de 180 deelnemers antwoord op de onderstaande vragen:

• Hoe brengt u een gezonde gezagsrelatie tot stand en hoe behoudt u gepaste afstand tot leerlingen en ouders?

• Gezag en groepsprocessen – wat zijn succesfactoren en valkuilen?

• Hoe ontwikkelt en handhaaft u schoolbreed beleid voor het omgaan met wangedrag van leerlingen?

• Wat kunt u met de invloed die ouders uitoefenen op het conflict van een leerling met de school?

Niet iedere docent heeft natuurlijk gezag. Toch is enige vorm van gezag onontbeerlijk voor een goed pedagogisch klimaat. Zowel de leerling áls de docent moet zich veilig voelen in de klas. Maar wat is gezag eigenlijk? Wanneer vormt gezag een probleem voor de ontwikkeling van leerling of docent? En hoe gaat u om met gezagsondermijnend gedrag van ouders of zelfs collega’s?

In de forumdiscussie voor de lunch namen hoogleraar Christien Brinkgreve (dagvoorzitter), George Smits (mediator, gastspreker en psycholoog), Gerard Weide (psycholoog/directeur Kanjer Trainingen) en Mark van Dieren (trainer/deskundige sociale veiligheid, partner/directeur Kudding & Partners) plaats (zie foto). Een boeiende interactie met elkaar en de congresbezoekers volgde.

Kudding & Partners bood in de middag twee workshops ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’ in het onderwijs aan. Edward Kudding en Mark van Dieren verzorgden twee aparte workshops van ruim twee uur met trainingsactrices Marike Postma en Caroline Bech.

Deze dag bracht heel veel kennis over:
emotieleer, actief luisteren, emotie thermometer, limbisch gedrag (Doe niet zo limbisch!), agressiefases, zakkende emotie, frustratie, ‘macht is weerstand’, empathische én functionele stiltes, instrumentele agressie, het effect van de glimlach, alfa hersengolven, benzinepompen en agressiemotoren, alfa hersengolven, gezagsondermijnend gedrag, ouders en de school, ‘Niet elke leerling bedoelt het goed’, onrustverstorend gedrag, ouders betrekken, juridische kant van gezag, coaching docenten, collegiale opvang, ombuigen, stressfactoren voor de leraar, FORCE IT, emotie vangen, ……………………..

Al met al een hele geslaagde dag. Met dank aan Kevin Blommert (Medilex).

× Stel hier jouw vraag aan React