Inloggen extranet

Duidelijk over agressie in de zorg

Agressie tegen medewerkers van (jeugd)zorgorganisaties komt nog te vaak voor. Iedereen is het eens dat dit ontoelaatbaar is, of het nu verbale intimidatie of daadwerkelijk fysiek geweld is. Maar hoe zorg je er nu voor dat beleidsplannen en protocollen echt duidelijke resultaten opleveren op de werkvloer? Hoe creëer je samen duidelijkheid over waar je met elkaar de grens trekt? Hoe kun je aangifte doen als een incident echt uit de hand is gelopen? En wat kun je leren van de succesvolle aanpak van andere organisaties?

Op maandagmiddag 23 september 2013 was REACT Advies & Training met samenwerkingspartner Happy2move aanwezig tijdens het landelijke symposium ‘Samen duidelijk over agressie’.
De doelstelling van de middag was inspiratie en praktische informatie opdoen over het terugdringen van en omgaan met agressie tegen zorgverleners. Het symposium werd georganiseerd voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (GGZ), de gehandicaptenzorg (GHZ), de jeugdzorg (JZ), de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (VVT) en de ziekenhuizen, zowel algemeen als categoraal, umc’s en revalidatiecentra (ZKH). Het programma was vooral interessant voor werknemers in de (jeugd)zorg en hun leidinggevenden die in de praktijk te maken hebben met agressie.

Interessant vonden wij met name de ondersteuning van de overheid, de hardere aanpak van agressie tegen hulpverleners door het OM, veiligere mogelijkheden om aangifte te doen en diverse praktische tips.

De hele middag stond min of meer in het teken van het MOTTO:

Altijd melden, Altijd bespreken, Altijd handelen!

Dagvoorzitter Tom van ‘t Hek liet zien de verschillende panels vlot aan elkaar te kunnen praten.
Onze minister Edith Schippers van VWS verzorgde een goede inleiding en een duidelijk startschot met directieleden en bestuursvoorzitters van 12 verschillende branche-organisaties.

Aan de slag tegen agressie

Nu moeten diverse organisaties als het aan onze minister ligt daadwerkelijk zelf aan de slag.
Welke keuzes ze daarin moeten maken? Voor welke kwaliteit ze moeten kiezen?
Hoe en door wie ze zich moeten laten ondersteunen?
Deze praktische kennis bleef wat ons betreft enigszins onderbelicht. Desondanks vinden wij dit goed onderbouwde en breed gedragen initiatief mede ondersteund door de overheid zeer te waarderen.

× Stel hier jouw vraag aan React