Inloggen extranet

Helft van de advocaten maakt agressie mee

De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar bij de uitoefening van hun beroep te maken met agressief gedrag van cliënten of anderen. Dat blijkt uit een recent onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mate waarin advocaten bij de uitoefening van hun beroep geconfronteerd worden met uiteenlopende vormen van druk, dreiging, intimidatie en overig agressief gedrag. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De helft van de advocaten (50%) maakte in de afgelopen twaalf maanden ten minste één vorm van agressie mee. Vier op de tien (40%) maakten zelfs meerdere incidenten mee. De meest voorkomende vorm van agressie was verbale agressie (41%). Daarna volgden intimidatie (34%), bedreiging (18%) en fysieke agressie (4%). Van de raadslieden met zo’n negatieve ervaring bestempelt een derde het incident als ernstig. Een vijfde van de getroffenen overweegt te stoppen met de advocatuur.

Agressie bij advocaten: waar komt het voor?

Agressie komt het vaakst voor in strafzaken, faillissementszaken, scheidingsrecht en letselschadezaken en komt in de meeste gevallen van cliënten en oud-cliënten. In een derde van de gevallen gedraagt de wederpartij zich agressief, vooral door bedreigingen te uiten.

Voor verreweg de meeste ondervraagde advocaten geldt dat ze meerdere incidenten hebben meegemaakt. Jeroen Soeteman van de Nederlandse Orde van Advocaten zie o.a. op Radio 1: “Er wordt tegen mensen gezegd dat als de advocaat iets niet doet, dat ze dan wat zal overkomen en dat gebeurt deels door eigen cliënten, maar ook door wederpartijen, bijvoorbeeld bij echtscheidingen. De andere partij leest een processtuk van de advocaat waarin die een standpunt inneemt en dat leidt dan tot bedreigingen. Via de mail of telefoon, maar soms staat iemand gewoon voor je deur.”

Het grootste deel van de advocaten die een incident hebben meegemaakt, heeft dit ook besproken (86%). Advocaten bespreken dit voornamelijk met collega’s/kantoorgenoten (74%). Driekwart van de advocaten (76%) is tevreden over de manier waarop ze het incident hebben kunnen bespreken.

Maatregelen tegen agressie en intimidatie

De NOvA biedt op dit moment verschillende voorzieningen voor advocaten aan om weerbaarder te worden. Advocaten zijn op dit moment vooral bekend met de weerbaarheidstraining (47%). Met de veiligheidsscan en het noodnummer zijn meer dan drie op de tien bekend (resp. 35% en 31%). Het deel van de advocaten dat ook daadwerkelijk gebruik maakt van deze voorzieningen ligt een stuk lager. De noodknop, een voorziening die eind 2021 is geïntroduceerd, is het minst bekend bij advocaten (17%). De behoefte om meer te weten te komen over de noodknop (41%) ligt wel het hoogst in vergelijking met de andere voorzieningen. 

× Stel hier jouw vraag aan React