Inloggen extranet

Vrijheidsbeperking en Wet Zorg en Dwang

Deel deze opleiding:

  Add a header to begin generating the table of contents

  Vrijheidsbeperking en Wet Zorg en Dwang

  De Wet zorg en dwang (Wzd) heeft in de ouderen- en de gehandicaptenzorg de wet BOPZ vervangen. Deze wet beschermt mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een verstandelijke beperking tegen onnodige onvrijwillige zorg, fysieke vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloedende medicijnen (psychofarmaca). Uitgangspunt is ‘Nee, tenzij’. Onder beperking van de bewegingsvrijheid wordt verstaan: maatregelen die tot gevolg hebben dat de cliënt zich niet kan verplaatsen of bewegen zoals hij wil. Hierbij gaat het niet om het doel waarvoor het middel wordt ingezet, maar het effect ervan voor de cliënt. Veel organisaties in de VGZ, ouderenzorg of jeugdzorg hebben o.a. te maken met vrijheidsbeperking en fysieke agressie. Wat betekent een “ernstig” nadeel? Hoe handel je conform de laatste eisen? Wat mag er nu wel en wat niet?

  Werkwijze

  Er wordt gewerkt met een gedragsmatrix, het tien stappenplan Humane begeleidingstechnieken en Persoonlijke Veiligheid (conform Menselijk Beschermingssysteem). De training kan zowel live als online gegeven worden. Uniek is dat REACT ook werkt met video opnames met trainingsacteurs. Middels deze videobeelden worden zowel interne casuïstiek als de geldende wetgeving (Wzd) behandeld.

  Inhoud

  De Wzd stelt eisen aan het opstellen van een zorgplan voor alle cliënten met een verstandelijke beperking of pyschogeriatrische aandoening (zoals dementie), die professionele zorg krijgen in een zorginstelling of ambulant (bijvoorbeeld thuis of bij dagbesteding). Deze training brengt wetgeving, zorgplan, onvrijwillige zorg, vrijheidsbeperking en agressie-incidenten uit jouw instelling samen. Naast de theorie geven onze trainers-coaches concrete en praktische handvatten middels ons tien stappenplan aan personeel dat opereert in onveilige situaties op de werkvloer. Er wordt o.a. gewerkt met een gedragsmatrix, de ABCD-methodiek, opbouw in Humane begeleidingstechnieken en Persoonlijke Veiligheid (conform Menselijk Beschermingssysteem).

  Doel

  • Wat zijn de uitgangspunten van de ‘nieuwe’ Wet Zorg en Dwang?
  • Wanneer is er sprake van onvrijwillige zorg?
  • De negen vormen van onvrijwillige zorg
  • Beperking van bewegingsvrijheid – één van de negen vormen
  • Wat verstaan we onder een ‘ernstig nadeel’ in de Wzd?
  • Zorgplan, onvrijwillige zorg, incidentmelding, verlenging en betrokkenen
  • Onvrijwillige zorg, tien stappenplan humane begeleidingstechnieken en persoonlijke veiligheid
  • Intervisie, casuïstiek bespreking en fysieke agressie
  • Indien gewenst is video-analyse (met acteurs) voor (online of live) training mogelijk

  Over deze training

  Voor wie: Voor helpenden, helpenden plus, verzorgenden IG, verpleegkundigen, gedragswetenschappers, leidinggevenden en alle andere betrokkenen werkzaam in een zorg gerelateerde setting
  Duur: 2 tot 3 dagdelen
  Minimaal aantal personen: 6
  Maximaal aantal personen: 12
  Locatie: Incompany of op onze trainingslocatie in Nederland
  Erkenning: Workshops en trainingen van React Advies & Training zijn opgenomen in het centraal register kort wettelijk beroepsonderwijs (CRKBO). Tevens bieden wij (zo nodig) registratiepunten voor onderwijs- en zorgprofessionals, beroepschauffeurs en bewindvoerders via Registerplein, SKJ, NVO, BPI, Horus, Code 95, Kabiz en V&V.
  Terugkomsessie: Optioneel
  Beschikbare data: In goed overleg met de opdrachtgever

  Wat zeggen anderen?

  Klaar om te starten?

  Misschien vind je deze trainingen ook interessant

  × Stel hier jouw vraag aan React