Inloggen extranet

Train-the-trainer Weerbaarheid

Deel deze opleiding:

  Add a header to begin generating the table of contents

  Train-the-trainer Weerbaarheid

  In de 5-daagse opleiding Trainer weerbaarheid, leer je methodisch lesgeven op het gebied van persoonlijke veiligheid en weerbaarheid. In ons trainingsprogramma hebben we de nieuwste principes op het gebied van weerbaarheid en stress verwerkt. In deze trainersopleiding houden we rekening met de verschillen tussen mannen en vrouwen en gaan we uitgebreid in op specifieke genderproblematiek in. De opleiding trainer weerbaarheid is gebaseerd op een krachtige benadering van uit de positieve psychologie: het vergroten van zelfkennis, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Dit resulteert in fysieke, mentale en communicatieve weerbaarheid. De methodiek is toepasbaar in het onderwijs, de zorg en volwasseneneducatie. Door de eenvoud, toepasbaarheid en wetenschappelijke onderbouwing is de opleiding uniek in Nederland!

  Werkwijze

  Deelnemers leren met behulp van theorie en praktijksimulaties (met en zonder trainingsacteur) vaardigheden aan in het omgaan met lastige situaties. Daarnaast gebruiken we bij de training verbale, fysieke en mentale weerbaarheid videobeelden waarbij vormen van grensoverschrijdend gedrag en effectieve interventies worden besproken. Tijdens de training zetten we ook een trainingsacteur in, waarbij we altijd zorgen voor een veilige werkomgeving voor de deelnemers. Onze trainers werken in de trainingen met verschillende leerstijlen (Kolb: denken, doen, kijken en toetsen) en de nieuwste breindidactiek.

  Inhoud

  In de opleiding bieden wij de trainer in opleiding uitgewerkte lesblokken. De thema’s zijn afhankelijk van de doelgroep waar de trainer cursussen of workshops aan gaat geven. Er wordt tijdens de opleiding gebruik gemaakt van een eenvoudig aan te leren systeem. Het motto is: ‘Houd het simpel en kort!’.

  Tijdens de opleiding trainer weerbaarheid leer je als deelnemer schakelen tussen verbale communicatie (ombuigen) en een eventuele noodzakelijke overgang naar fysieke zelfbescherming onder stressvolle omstandigheden. In het mentale deel van de training werken we met zes mentale vaardigheden uit de toolbox (doelen, aandacht, gedachten, actie-reflectie, visualisatie en energiemanagement). Ook de vijf fases van het stresshuis (need to know voor trainers) en het model gevaarsbeheersing zijn onderdeel van de opleiding.

  Deze trainersopleiding is het enige Nederlandse, door de Registerleraar geaccrediteerde programma op gebied van realistische weerbaarheidstraining voor leerlingen, studenten en werknemers. Bovendien gaven cursisten die de laatste opleiding volgden een gemiddeld cijfer van een 9,1 aan deze cursus.

  Doel

  • Lessen en trainingen weerbaarheid kunnen voorbereiden en organiseren
  • Een pedagogisch en didactisch goed opgebouwde training kunnen geven op gebied van mentale en fysieke weerbaarheid
  • Een lesprogramma inclusief (leer)doelen voor een doelgroep kunnen ontwikkelen
  • Gerichte didactiek en didactische werkvormen kennen en kunnen toepassen
  • Leercyclus van David Kolb en de actuele breindidactiek kunnen integreren
  • Theorie en methodiek (fysieke) weerbaarheid beheersen en kunnen presenteren
  • De basisprincipes van (mentale) weerbaarheid kennen en kunnen integreren in een lesplan
  • Confrontatie-simulatietraining (CST) met een trainingsacteur kunnen toepassen
  • Kennis van en inzicht in het verschil tussen reflectiemodel en ervaringsmodel bij simulaties
  • Feedbackmodel met betrekking tot praktijkoefeningen en simulaties kunnen toepassen
  • Kunnen werken met vaardigheden, rollenspel en simulaties met verschillende (stress)levels
  • Integratie van de ‘mentale kracht’ toolbox vanuit ‘evidence based’ modellen

  Over deze training

  Voor wie: Trainers, docenten in het onderwijs, studenten studerend in een hoofdfase van een hogeschool en andere belangstellenden. Docenten komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor registerpunten via Registerleraar. Sociale professionals via Registerplein.
  Duur: Vijf dagen (inclusief mentaal) of 8 dagdelen
  Minimaal aantal personen: 8
  Maximaal aantal personen: 16
  Locatie: Incompany of op onze trainingslocatie in Nederland
  Erkenning: CRKBO, leraarregister, registerplein
  Investering: Op basis van offerte, vrij van BTW
  Terugkomsessie: Optioneel
  Verblijfskosten: Optioneel
  Beschikbare data: In goed overleg met de opdrachtgever

  Wat zeggen anderen?

  Klaar om te starten?

  Misschien vind je deze trainingen ook interessant

  × Stel hier jouw vraag aan React