Inloggen extranet

Opleiding Bedrijfsopvangteam (BOT)

Deel deze opleiding:

  Add a header to begin generating the table of contents

  Opleiding Bedrijfsopvangteam (BOT)

  Als er ingrijpende incidenten plaatsvinden tijdens het werk, kan de schade grote gevolgen hebben. Deze schade kan ernstig en langdurig zijn en kan voortduren als het beroep al lang niet meer wordt uitgeoefend.
  Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een gevoel van controleverlies of verlies van inschattingsvermogen waardoor iemand sneller getriggerd raakt en worstelt met het eigen functioneren. Ook kan er met zeer verschillende emoties gereageerd worden op een incident. Er is dan sprake van een normale reactie op een abnormale gebeurtenis.
  Bij sommigen is er sprake van stapeling (direct of indirect betrokken zijn bij meerdere incidenten). Het ene incident kan een trigger zijn voor een eerder ander niet (of onvolledig) verwerkt incident. De impact kan groot zijn en kan het welzijn of de gezondheid van de medewerker aantasten. Dan is er vaak behoefte aan veiligheid en directe steun of zorg.
  Een Bedrijfsopvangteam (BOT) of Team Collegiale Ondersteuning (TCO) is in zulke situaties bij veelal grotere organisaties zinvol en efficiënt. React Advies & Training biedt met de opleiding Bedrijfsopvangteam (BOT) een perfecte stap in de juiste richting.

  Werkwijze

  De opleiding Bedrijfsopvangteam (BOT) van React Advies & Training duurt minimaal drie dagen en richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden en technieken om medewerkers op een goede manier ondersteuning en opvang te bieden.
  De precieze inhoud van de opleiding wordt op maat samengesteld in overleg met de opdrachtgever. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de werkpraktijk, vragen wij alle deelnemers om voorafgaand aan de opleiding voorbereidende huiswerkvragen in te sturen. Hiermee kan de trainer zich optimaal voorbereiden. Wij stellen je graag de trainer voor in een kennismakings- en afstemmingsgesprek (intake), waarna wij in overleg een definitief programma voor de BOT-opleiding samenstellen. Tijdens deze training gebruiken we professionele trainingsacteurs, waarmee praktijksituaties geoefend kunnen worden. Onze opleiders kunnen ook coachen bij het opzetten en implementeren van een nieuw BOT.

  Inhoud

  In de opleiding ‘BedrijfsOpvang Team (BOT)’ komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:
  • De taken bij opvang en nazorg van het BOT teamlid
  • Beeldvorming versus oordeelsvorming én zelfreflectie
  • 3-gesprekken model
  • Psychische weerbaarheid en een gezonde werkcultuur
  • Verschillende fases in het verwerkingsproces
  • Normale reactie bij een schokkende gebeurtenis
  • Bespreken van het begrip ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS)
  • Wat is ‘Watchful waiting’?
  • Open vragen, Reflecteren, Bevestigen en Samenvatten (ORBS)
  • Basisvaardigheden gespreksvoering, in verbinding komen en erkennen
  • Oefenen in en simuleren van het opvangen direct na de ingrijpende gebeurtenis
  • Praktijk in het begeleiden bij de verwerking
  • Werken conform de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Medewerker
  • Aansturen van en samenwerken met de vier kringen
  • De ingrijpende gebeurtenis een plaats geven in het leef- en werkproces
  • Afsluiten en/of doorverwijzen

  Doel

  • Zelfbewust kunnen functioneren als lid van het BOT
  • Herkennen en erkennen van emoties en inschatten van de gevolgen
  • Kennis van gespreksvaardigheden (ORBS) incl. verbale en non-verbale communicatie
  • Structuur aanhouden van het opvangproces, Defusing en 3-gesprekken model kennen en kunnen inzetten
  • Inzicht in reacties op en verwerkingsstadia bij een schokkende gebeurtenis
  • Weten wanneer je met een getroffene kan afsluiten of juist moet doorverwijzen
  • Kennis van het begrip ‘posttraumatische stressstoornis (PTSS)’
  • Weten welke opvang door specialisten mogelijk is
  • Inzicht in en kennis van Steun, Informatie geven, Verloop & verwerking en Regelen als BOT-lid
  • Kunnen ondersteunen om een ingrijpende (schokkende) gebeurtenis een plek te geven in het leef- en werkproces

  Over deze training

  Voor wie: De 3 daagse BOT-opleiding is geschikt voor de gemotiveerde én veelal wat meer ervaren collega met de wens om op een professionelere manier collega’s te begeleiden na een ingrijpende gebeurtenis. Zij zijn direct in contact met de werkvloer en betrokken bij bedrijfsopvang, verzuim, training- coaching en/of leiderschap.
  Duur: De opleiding duurt 3 dagen incl. examen (6 dagdelen van 3,25 uur) in te plannen in goed overleg met de opdrachtgever. Daarnaast is er een online examentraining van 90 minuten.
  Minimaal aantal personen: 6
  Maximaal aantal personen: 10
  Locatie: Incompany of op onze trainingslocatie in Nederland
  Erkenning: Workshops en trainingen van React Advies & Training zijn opgenomen in het centraal register kort wettelijk beroepsonderwijs (CRKBO). Tevens bieden wij (zo nodig) registratiepunten voor onderwijs- en zorgprofessionals, beroepschauffeurs en bewindvoerders via Registerplein, SKJ, NVO, BPI, Horus, Code 95, Kabiz en V&V
  Investering: Op basis van offerte
  Terugkomsessie: Ja, inbegrepen
  Verblijfskosten: Optioneel
  Beschikbare data: 3, 10 en 19 juli 2024

  Wat zeggen anderen?

  Klaar om te starten?

  Misschien vind je deze trainingen ook interessant

  × Stel hier jouw vraag aan React