Inloggen extranet

Opleiding Agressiecoach

Deel deze opleiding:

  Add a header to begin generating the table of contents

  Opleiding Agressiecoach

  De agressiecoach is een relatief jong beroep. Als agressiecoach kun je werken voor bedrijven of overheidsinstellingen of ingehuurd worden als zelfstandig professional. Een agressiecoach of veiligheidscoördinator heeft als doel om medewerkers een veilig gevoel te geven en hen individueel of in een groep te coachen op effectief omgaan met agressief gedrag en agressiebeleid op de werkvloer.

  Net als het beroep agressiecoach, is ook het inzetten ervan als methode of interventie nog relatief nieuw. Toch wordt het in bepaalde sectoren al regelmatig gebruikt. Bijvoorbeeld ambulancepersoneel, ambtenaren, onderwijzers, beveiligers, horecapersoneel. Voor al deze beroepen geldt dat er altijd een risico bestaat dat ze in contact komen met mensen die fysiek of verbaal agressief gedrag vertonen. En dat gedrag kan zorgen voor spanning op de werkvloer.

  Als agressiecoach is het je doel om die spanningen (binnen teams) niet te laten escaleren, maar om medewerkers op diverse vlakken te ondersteunen en ze zich veiliger te laten voelen. Bijvoorbeeld door ze veiligheidsbewustzijn bij te brengen, inzicht te geven in gevaarlijke situaties, beleidsmatig te ondersteunen en daarvoor de nodige handvatten te geven. Een agressiecoach is geen (extra) trainer, maar spiegelt met name. Als agressiecoach ben je een empowermentor en zorg je ervoor dat de medewerker zich gesterkt voelt. Het kan ook zijn dat de agressie niet van een buitenstaander komt, maar tussen collega’s onderling plaatsvindt. Bijvoorbeeld in de vorm van intimidatie of pesten.

  De agressiecoach probeert in zo’n geval de gepeste medewerker meer zelfvertrouwen te geven en de collega die agressief gedrag vertoont te laten inzien wat de consequenties van zijn/haar gedrag zijn. Tot slot houdt de agressiecoach is ook vaak bezig met mentale processen bij de werknemer (zoals emotiecontrole of aandacht richten). Hij is ook in staat om onbewuste emotionele blokkades weg te nemen. De agressiecoach is daarom een zeer veelzijdige functie die in verschillende branches en op verschillende manieren ingezet kan worden.
  Met de opleiding tot Agressiecoach krijg je de handvatten om op een effectieve en moderne manier jouw vaardigheden in te zetten om werknemers te coachen, management te adviseren en o.a. agressie op de werkvloer op te verminderen of te voorkomen.

  Werkwijze

  Om te kunnen deelnemen aan de opleiding tot agressiecoach, moet je minimaal een trainersopleiding Verbale en/of Fysieke agressiehantering of de training Trainer Agressieregulatietraining (ART) gevolgd hebben. Dat hoeft niet perse bij ons trainingsbureau geweest te zijn. Met een schriftelijke of mondelinge intake wordt jouw leervraag in kaart gebracht. De opleiding wordt zowel in groepsverband gegeven als één-op-één. Als deelnemer krijg je opdrachten en oefeningen die je op je eigen praktijk kunt toepassen. De opleiding tot agressiecoach wordt gegeven door meerdere ervaren gecertificeerde senior trainers én agressiecoaches op het gebied van agressiehantering en agressiemanagement. Bij het volgen van drie trainersopleidingen en de gehele coachopleiding inclusief praktijkstages en intervisie mag je jezelf gecertificeerd Agressiemastercoach noemen.

  Inhoud

  Het 15-daagse programma van de opleiding Agressiecoach is in drie globale blokken verdeeld:
  Deel 1:
  • Kennis en inzicht in de psychologie van coaching
  • De effectieve mindset van een succesvolle coach
  • Fundamentele vaardigheden van een (agressie)coach
  • Transformerende strategieën bij coaching
  • Teamcoaching bij escalaties met agressie op de werkvloer
  Deel 2:
  • Observeren, (vroeg)signaleren, analyseren en handelen als agressiecoach
  • Effectief werken met lastig, grensoverschrijdend en agressief gedrag
  • Handvatten voor agressiecoaches om werknemers conflicten en/of ongewenst gedrag te leren hanteren en emotioneel gedrag te kunnen de-escaleren
  • Intensief oefenen met coachmethodieken aan de hand van relevante praktijkcasussen
  • In stand houden van een optimale cliënt – coachrelatie en een (onvoorwaardelijke) ondersteuning van de cliënt
  • Werken met onbewuste processen (logische niveau’s) in een team of een individu
  • Vormen van agressiecoaching in diverse branches
  • Teamcoaching bij het elkaar kunnen ondersteunen tijdens situaties met ongewenst gedrag
  • Coachen tot zelfbewuster op de werkvloer kunnen functioneren in relatie tot agressie incidenten als agressiecoach en veiligheidsexpert

  Deel 3:
  De rugzak van de agressiecoach wordt verder gevuld met diverse interessante modules zoals:
  • Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag (OMVG) en beperkingen
  • Motiverende gespreksvoering en geweldloze communicatie
  • Individuele- en teamcoaching op de werkvloer (met o.a. de ABCD methode)
  • Risicotaxatie, signaleren en analyseren van agressie-incidenten
  • Inleiding in Agressieregulatietraining (ART – zie ook onze train-the trainer opleiding)
  • Mentale, psychische, fysieke en/of zingevende behoeftensignalering
  • Agressief gedrag & ziektebeelden (psychiatrische patiënten)
  • ‘Mindset en presteren onder druk (met stress exposure theorie)’
  • Virtual Reality Training (VRT)
  • Alcohol, drugs, middelen(mis)gebruik, verwarde gedrag en agressie
  • Omega Wave met Heart Rate Variability (HRV) inzetten als coach
  • ‘Creatief coachen en activerende didactiek voor agressietrainers’
  • Verdieping mentale kracht en professionele weerbaarheid voor werknemers
  • Deze opleiding omvat als enige Nederland ook een module ‘Salesvaardigheden en jezelf in de markt zetten als agressietrainer en agressiecoach’

  Doel

  • Kennis van en inzicht in coachingsmethodieken specifiek op agressiehantering
  • Anderen in hun kracht kunnen zetten (’empoweren’)
  • Veiligheidsbewustzijn bij kunnen brengen
  • Inzicht in en kennis van agressieproblematiek
  • Jouw coachingsstijl ontwikkelen en aanscherpen
  • Teamcoaching bij implementatie van agressiebeleid
  • Adviseur op gebied van risicomanagement en agressiebeleid

  Over deze training

  Voor wie: Mensen met affiniteit met agressie en onderwijs die zich willen laten opleiden tot een specialist op gebied van sociale veiligheid. Trainers en/of coaches die zich willen specialiseren tot agressietrainer en zich op de lange termijn willen ontwikkelen tot agressiecoach. Ervaren agressietrainers die zich willen verdiepen en die extra stap in hun ontwikkeling willen zetten. Daarnaast is het belangrijk dat je in je dagelijkse werkpraktijk betrokken bent bij agressiemanagement binnen een organisatie, of hier in de nabije toekomst bij betrokken raakt. De vereiste vooropleiding om aan de opleiding tot Agressiecoach deel te nemen is als vooropleiding minimaal een trainersopleiding Verbale en/of Fysieke agressiehantering of de Trainer Agressieregulatietraining (ART) noodzakelijk. Dat kan ook bij een andere opleider dan REACT geweest zijn.
  Duur: Basis 30 dagdelen, vijftien dagen
  Minimaal aantal personen: 1
  Maximaal aantal personen: 8
  Locatie: Incompany of op onze trainingslocatie in Nederland
  Erkenning: CRKBO , V&V, SKJ, BPBI, NVO en registerleraar
  Investering: Op basis van offerte, vrij BTW
  Terugkomsessie: Optioneel
  Verblijfskosten: Niet van toepassing
  Beschikbare data: In goed overleg met de opdrachtgever

  Wat zeggen anderen?

  Klaar om te starten?

  Misschien vind je deze trainingen ook interessant

  × Stel hier jouw vraag aan React