Inloggen extranet

Privacyregelement

React Advies & Training houdt zich aan de volgende regels:

1. Wij publiceren nooit persoonsgegevens op onze website.

2. Bij het plaatsen van foto’s op onze website stellen wij voorafgaand aan publicatie vast of de publicatie een legitiem doeleinde dient en of dat doel verenigbaar is met het doel waarvoor de foto’s oorspronkelijk zijn verkregen (namelijk een positief en oprecht beeld schetsen van onze cursussen en trainingen).

3. Wij beschikken over een rechtvaardigingsgrond voor publicatie van foto’s op onze website.

De belangrijkste rechtvaardiging voor publicatie is toestemming van de betrokkenen.
Wij vragen vooraf uitdrukkelijk toestemming aan betrokkenen voor publicatie van een foto.
Bij kinderen onder de zestien jaar vragen wij toestemming aan de ouders.

4. Wij leven onze informatieplicht na. Wij informeren betrokkenen over de publicatie van foto’s op onze website.

5. Wij verwijderen foto’s als de betrokkene zijn toestemming voor publicatie van een foto intrekt. Ook nadat de betrokkene eerder zijn toestemming heeft gegeven. 

6. Wij verwijderen inhoudelijk onjuist gepubliceerde gegevens of ongewenste foto’s zo snel mogelijk van onze website (uiterlijk binnen drie werkdagen).

Indien u een foto of anderszins met reden wilt laten verwijderen van onze website, kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met React Advies & Training (020-4411370) of een e-mail sturen naar info@agressiemanagement.nl. Wij zeggen toe ons hierbij zorgvuldig aan de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te willen houden.

× Stel hier jouw vraag aan React