Inloggen extranet

MDIEU-subsidie voor meer psychologische veiligheid in uw organisatie

MDIEU Subsidie voor uw personeel gezond werkend zijn pensioen laten halen; dat wil toch elke werkgever? Toch lukt dat niet altijd, bijvoorbeeld door fysieke of psychische klachten van medewerkers. De MDIEU-subsidie helpt werkgevers om medewerkers ‘duurzaam inzetbaar’ te houden. Plannen voor een aanvraag? Kom dan nu in actie, want op 2 september 2024 opent de allerlaatste ronde voor individuele arbeidsorganisaties!

 

Doel en doelgroep van de MDIEU-subsidie

MDIEU is de korte naam voor de subsidie vanuit de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Arbeidsorganisaties zoals bedrijven, stichtingen, onderwijsinstellingen en zorginstellingen komen voor deze subsidie in aanmerking. Het doel van de subsidieregeling omschrijft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als volgt:

“Nederlanders worden steeds ouder en loopbanen duren langer. Het is belangrijk dat werkenden zo lang mogelijk gezond en gemotiveerd kunnen werken.”

De MDIEU-subsidieregeling helpt daarbij en is bedoeld voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Dat kunnen verschillende activiteiten zijn zoals:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van een methode of nieuwe werkwijze om het verzuim binnen een organisatie aan te pakken
 • Het organiseren van trainingen voor werknemers of leidinggevenden gericht op duurzame inzetbaarheid (onder andere over mentale en fysieke gezondheid en het voeren van het goede gesprek)
 • Activiteiten die werknemers meer grip geven op hun loopbaan of ondersteunen bij het leven lang leren (zoals verhogen van psychologische veiligheid in teams en een optimale leer- en prestatiezone).

Voor deze en andere activiteiten kunnen arbeidsorganisaties subsidie aanvragen. Daarnaast is er subsidie beschikbaar om mensen met zwaar werk, voor wie het echt niet lukt om gezond werkend hun pensioen te halen, maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd te laten stoppen met werken. Deze laatste subsidie kan alleen worden aangevraagd als uw arbeidsorganisatie óók investeert in duurzame inzetbaarheid.

 

Welke subsidie-thema’s vallen binnen de MDIEU?

De MDIEU-regeling biedt subsidiekansen voor de volgende thema’s:

 • Bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
 • Bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
 • Stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
 • Bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan
 • Treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden (Regeling voor vervroegde uittreding).

Onze trainingen op gebied van Teamveiligheid, Psychologische Veiligheid, Mentale Weerbaarheid en De energieke en positieve werknemer komen voor deze subsidie in aanmerking.

 

Wanneer kunt u deze subsidie aanvragen? En hoeveel?

De laatste subsidieronde van het MDIEU-programma voor individuele arbeidsorganisaties komt eraan. De ronde staat open van 2 tot en met 27 september 2024. De belangrijkste voorwaarden zijn de volgende:

 • Het gaat om het uitvoeren van een activiteitenplan.
 • Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is 75.000 euro.
 • De subsidie voor duurzame inzetbaarheid bedraagt 50%.
 • De subsidie voor eerder stoppen met werken is 25%.
 • De subsidie voor het opstellen van een bedrijfsanalyse is 5.000 euro.
 • Het beschikbare budget is 100 miljoen euro.

De subsidieverstrekker beoordeelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. In de eerste aanvraagronde van dit jaar voor individuele arbeidsorganisaties is bijna het dubbele bedrag aan subsidie aangevraagd en was het budget in no time uitgeput. Wacht dus niet af, want wie het eerst komt, het eerst maalt!

 

Hoe werkt het aanvragen van de MDIEU-subsidie?

Het voorbereiden van een MDIEU-subsidieaanvraag verloopt doorgaans als volgt:

Stap 1: Opstellen van een bedrijfsanalyse. In dit onderzoek worden knelpunten in kaart gebracht rondom duurzame inzetbaarheid en – indien van toepassing – eerder stoppen met werken binnen uw organisatie.

Stap 2: Opstellen van een activiteitenplan. In het activiteitenplan beschrijft u de activiteiten die u uit wil voeren om een oplossing te kunnen bieden aan de knelpunten in de bedrijfsanalyse.

Stap 3: Opstellen van een begroting.

Stap 4: Indienen van de subsidieaanvraag.

 

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

De specialisten van React Advies & Training kunnen u bij het gehele aanvraagtraject inhoudelijk en met betrekking tot ons vakgebied ondersteunen. Daarnaast hebben wij ook de specialisten in huis die u kunnen ondersteunen bij de inhoudelijke uitvoering van (onderdelen van) uw project.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

 • Onderzoek naar de veiligheidscultuur en de leer- en prestatiezone van de teams/afdelingen in uw organisatie;
 • Het ontwikkelen van interventies voor een psychologisch veiligere werkvloer;
 • Bewustwording en voorlichting over vitaliteit/duurzame inzetbaarheid (voor teams en individueel);
 • Het ontwikkelen van een beleid voor vitaliteit/duurzame inzetbaarheid (in samenwerking met NL SPORTPSYCHOLOOG);
 • Het ontwikkelen, uitvoeren en toetsen van beleid rondom diversiteit en inclusie (voor teams).

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op!

Erik Timmerman –       06-25377636

Mark van Dieren  –       06-47000675

× Stel hier jouw vraag aan React