Inloggen extranet

Agressie en ruziemakende leerlingen, dat hoort er toch gewoon bij?!

Dit artikel gaat over agressieregulatietraining- en coaching in het onderwijs

Terwijl ik door school loop, op zoek naar het lokaal waar mijn volgende leerling les heeft, kom ik Jesse (fictief) tegen.

‘Ah mevrouw, wat jammer dat u mij morgen pas ophaalt! Er is zoveel gebeurt, ik heb zulke gekke dingen gedaan, het is zo druk in de klas en ik heb mijn time-out kaart al ingezet vandaag. Ik weet niet of het mij wel lukt vandaag allemaal.’

Ik praat nog even verder met Jesse over wat er allemaal is gebeurt, hij vertelt dat hij buiten school een paar jongens tegen was gekomen en dat ze naar elkaar riepen en elkaar gingen duwen. Gelukkig kwam er een docent aan en die heeft hen uit elkaar gehaald, maar hij ziet die jongens nog op school en ze maken allemaal opmerkingen naar hem.

‘Maar’ zegt hij, ‘ik red mij wel, ik sla gewoon terug en ik ben toch sterker. Ik weet dat ik er problemen van krijg, maar wat kan ik anders doen.’

Oplosstrategieën bij agressie

Jesse is één van de leerlingen die ik individueel begeleid. Hij is door zijn mentor besproken in het kernteam, waarbij andere docenten aangaven dat zij ook niet wisten hoe Jesse te begeleiden. Daarna is er een aanmeldformulier ingevuld en naar de zorg coördinator gestuurd. Zij heeft vervolgens de casus met het ondersteuningsteam besproken. Vanuit dit overleg is Jesse naar mij doorverwezen. Ook thuis zitten ze met de handen in het haar. Tijdens de leerlingbegeleiding hebben we het over de oplosstrategieën die Jesse op dit moment inzet. Bovenstaande casus roept de vraag op of deze vorm van leerlingbegeleiding wel voldoende is? Heeft Jesse, net als meerdere leeftijdsgenoten in het voortgezet middelbaar onderwijs niet veel meer te leren?

Agressieregulatietraining en onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat trainingen gericht op agressieregulatie, waarbij de focus ligt op doe-oefeningen en cognitieve gedragsmatige gesprekken meer resultaat oplevert dan systeemtherapie (bron: nji). In de praktijk is gebleken dat openheid naar leerlingen, dus open zijn als trainer/coach, ervoor zorgt dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd. Hierdoor zal de leerling meer open staan voor wat er besproken wordt en meer tot zelfreflectie aangezet worden. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat een leerling tot denken over zijn eigen handelen wordt aangezet. Bij de agressieregulatietraining- en coaching (ARTC) maken we gebruik van de Cirkel of Trust waarbij story telling door de ARTC-trainer een belangrijke trainerstool is.

Sport en agressieregulatie

Een ander middel dat gebruikt wordt tijdens de training/coaching is sport, als metafoor voor communicatie. Bokscoaching (bron: Oosterhuis) is bijvoorbeeld een methode die bij de belevingswereld van veel jongeren aansluit en uitgaat van ervaringsleren. Deze methode gaat er vanuit dat door in beweging te zijn, tijdens de begeleiding, training en/of coaching een leerling (cliënt) zich minder kan verschuilen achter zijn of haar woorden waardoor de echte persoon naar boven komt.
Beweging en energie, vooral als het fanatiek wordt, kan niet gespeeld worden. Hierdoor zal er eerder eerlijkheid ontstaan, mede doordat de trainer ook mee doet. Het zet mensen in hun kracht, veel jongeren zullen ervaren dat ze veel sterker zijn en veel meer aan kunnen dan dat ze in eerste instantie dachten. Jongeren met agressieproblemen zullen ook leren om spanning eerder aan te voelen. Mede doordat ze zich door de training veel meer bewust worden van wat ze voelen in hun lichaam. Ademhaling en mindfulness komt ook terug in de training.

Emotieregulatie bij jongeren

In de agressieregulatietraining- en coaching maken we tevens gebruik van een emotiemeter. Deze meter zorgt ervoor dat de jongere meer inzicht krijgt in zijn gedachten en gevoelens. Hierdoor zal de leerling ook eerder aanvoelen dat zijn boosheid of andere emoties oplopen of dat hij in een instinctieve vechtreactie schiet . Dit heeft tot gevolg dat de leerling eerder kan stoppen (rempedaal) en minder wordt meegezogen in de situatie (gaspedaal).

Doordat er bewogen, gesproken, gekeken en gevoeld wordt, tijdens de agressieregulatietraining- en coaching worden er meerdere breingebieden aangesproken, waardoor de training beter onthouden wordt.

Minder agressie en woede bij leerlingen
De agressieregulatietraining- en coaching (ARTC) zal zorgen voor:

  • Toename van sociale vaardigheden;
  • Beter (leren) omgaan met stress en emoties;
  • Positiever contact met leeftijdsgenoten (ook met volwassenen, zoals docenten);
  • Meer zelfreflectie;
  • Vooruitdenkgedachten (beter acties kunnen overzien);
  • Eervol weglopen uit risicovolle (potentieel) gewelddadige situaties.

  Bovenstaande factoren zullen er voor zorgen dat er minder agressief, zowel fysiek als emotioneel, gedrag vertoond zal worden.

  Rolmodel bij agressieregulatietraining- en coaching (ARTC)

  Leerlingen hebben een rolmodel nodig. Iemand die hun vertrouwen wint en inzicht geeft in hun gedachten, gevoelens en gedrag. Maar ook in wat hun handelen veroorzaakt bij anderen. Dit heeft een positieve invloed op hun eigen toekomst. Vooral dit laatste is iets wat ze zelf niet goed in kunnen zien. Hier hebben ze een “begeleider” in nodig, iemand die zonder oordeel het gesprek met hun aangaat. Die mogelijkheden ziet en die hun wil helpen om nieuwe dingen te leren en het gesprek aangaat over hun toekomst.

  Over agressieregulatietrainers/coaches Edith en Ineke

  Edith Rijks en Ineke Kroes werken beiden in het onderwijs. Zij zijn door het landelijk trainings- en adviesbureau REACT Advies & Training, opgeleid om agressieregulatietraining- en coaching (ARTC) aan te bieden aan leerlingen, zowel in groepen als individueel. Voor meer informatie kunt u via REACT Advies & Training B.V. contact met ons opnemen.

  Dit blog gaat over agressieregulatietraining- en coaching in het onderwijs.
  × Stel hier jouw vraag aan React