Inloggen extranet

5 voordelen van een professioneel BedrijfsOpvang Team (BOT) anno 2023

Steeds meer bedrijven kiezen voor een intern BedrijfsOpvangTeam (BOT). Dit is een team van medewerkers dat laagdrempelige en toegankelijke zorg biedt bij schokkende gebeurtenissen. Maar wat zijn precies de voordelen van zo’n BOT? En hoe zorg je voor een professioneel Team Collegiale Ondersteuning (TCO)? In dit blog komen 5 belangrijkste voordelen van een dergelijk team naar voren.

Ingrijpende situaties kunnen een enorme impact hebben op een persoon, of zelfs een complete organisatie. Een professioneel BedrijfsOpvangTeam kan het verschil maken! Belangrijk in deze, is het woordje ‘professioneel’. De impact van een schokkende gebeurtenis mag in geen geval onderschat worden. Het is dan ook belangrijk dat medewerkers van een BOT of TCO de juiste meerdaagse opleiding volgen voordat ze aan de slag gaan. Is dat het geval, dan biedt een BOT een hoop voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een externe arbodienst.


1- Minder (langdurig) uitval door ziekte

Omdat een BedrijfsOpvangTeam bestaat uit collega’s is de afstand tot het slachtoffer vaak veel minder groot. Ze weten wat er speelt binnen de organisatie en kunnen ze snel en heel
gericht steun en (na)zorg leveren. Juist die snelheid en doelgerichtheid kan een hoop problemen voorkomen. Heftige situaties kunnen leiden tot uitval of verminderde inzetbaarheid van medewerkers die met klachten kampen als een burn-out of een posttraumatisch-stresssyndroom. Klachten waar de meeste mensen niet binnen een paar dagen vanaf zijn. De mogelijkheid tot snel en gericht handelen van een BOT draagt heel veel bij aan het beperken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

2- Voordeliger dan een externe arbodienst

Naast het menselijke aspect en andere voordelen van een professioneel BedrijfsOpvangTeam, is er ook nog een financieel voordeel voor een organisatie. Een BOT is namelijk vaak vele malen voordeliger dan een arbodienst die extern ingehuurd moet worden. Natuurlijk is het niet altijd mogelijk om de situatie intern op te lossen. Mocht het nodig zijn, dan weten de medewerkers van een BOT snel de juiste (professionele) hulp in te schakelen zodat de medewerker niet onnodig lang met klachten blijft rondlopen.

3- Persoonlijk en laagdrempelig voor collega’s

Naast het feit dat een arbodienst duurder is, is de drempel voor medewerkers om hulp te zoeken via een dergelijke organisatie vaak ook hoger. Het is nou eenmaal gemakkelijker om even bij een collega binnen te stappen, dan om contact op te nemen met een externe organisatie. Bovendien kan een BedrijfsOpvang Team vaak veel beter inschatten wat een collega nodig heeft. Ze kennen de cultuur, weten wat er speelt en hoe medewerkers het beste geholpen kunnen worden. Dat laatste is zeker het geval als de medewerkers in het BOT de 3-daagse training van React Advies & Training hebben gevolgd. In deze training leren ze niet alleen de theorie van bijvoorbeeld een posttraumatisch stresssyndroom of specifieke gesprekstechnieken. Maar gaan ze ook aan de slag met de praktijk. Bijvoorbeeld door met een trainingsacteur te oefenen in het opvangen van een collega na een ingrijpende gebeurtenis. Denk aan het bieden van steun, het informeren van de medewerker (bijvoorbeeld over normale reacties op abnormale gebeurtenissen) en het regelen van acute zaken na een incident. Er wordt o.a. gewerkt met de richtlijnen van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) en het 3-gesprekken model.

4- Een BedrijfsOpvangTeam geeft de bedrijfscultuur een boost

Een BOT draagt bij aan een gezonde werkcultuur omdat het de motivatie en betrokkenheid van medewerkers verhoogt. Dit komt met name omdat medewerkers weten dat ze snel en vakkundig ondersteund worden bij eventuele problemen. Het stimuleert een bedrijfscultuur waarin mensen weten dat veel klachten en de consequenties van ingrijpende situaties te voorkomen zijn. Een voorwaarde hiervan is wel dat de rollen in de BOT duidelijk zijn vastgelegd en dat iedere teamlid weet wat er van hem/haar verwacht wordt.

5- De evenwichtige rol voor de leidinggevende

Een leidinggevende heeft diverse taken in relatie tot zijn medewerkers. Zaken als plannen en controleren, aansturen, delegeren, beoordelen en functioneren liggen op zijn bordje. Het opvangen en monitoren van een medewerker gedurende een bepaalde periode kan wel tegenstrijdig met zijn andere taken zijn. Zo worden er vaak bij een schokkende gebeurtenis vaak persoonlijke situaties besproken. In een risicobepaling is dit ook van belang. Een leidinggevende komt dan in een lastig pakket. Hoe goed en ervaren de leidinggevende ook is, het is een vrijwel onmogelijke positie waarin hij zich bevindt. Dit pleit voor het delegeren van de risicobepaling (via onze risicochecklist voor BOT leden). Na het ventielgesprek (defusing) zal de leidinggevende zich niet actief met de monitoring (vaak via een 2 of 3-gesprekken-model) bezig houden.

De opleiding BedrijfsOpvangTeam (BOT) van React Advies & Training duurt minimaal drie dagen en richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden en technieken om medewerkers op een goede manier ondersteuning en opvang te bieden. Nazorg wordt daarbij uiteraard niet vergeten. De precieze inhoud van de training wordt op maat samengesteld en gaat in goed overleg met de opdrachtgever.

Lees meer over deze opleiding op onze website of neem rechtstreeks contact met ons op via ton@agressiemanagement.nl of 06 – 47 000 675.

× Stel hier jouw vraag aan React